Elastiĉan koloturnik – metode kontrole

23 pro 2022

Pregled koloturnika obavljamo u svakih 60.000 km ili kod svake izmjene klinastog remena. Na koji naĉin najlakše provjeriti koloturnik došaptavaju specijalisti iz NTN-SNR.

Kada motor je hladan i iskljuĉen, treba  uraditi znak na kotaĉu koji dostiže od njegove spoljne ivice ĉak do  glavine.

Zatim treba pustiti u pogon motor i ukljuĉiti sve funkcije koje koriste iz pogona klinastog remena (servoupravljaĉ, okretajući volan, alternator, ukljuĉujući elektriĉne uređaje, kompresor, ukljuĉujući AC).

Iskljuĉiti motor i provjeriti znak na koloturniku. Znak dužan je vratiti se do svoje primarne pozicije. U protivnom sluĉaju treba izmjeniti kotaĉ, pošto elastiĉan uložak ne ispunjava svoje funkcije.

Provjeravamo:

  • Nabreknuće  elastiĉnog prstena npr. uslijed djelovanja ulja
  • Pukotine ili brazde u elastiĉnom prstenu
  • Deformacija elastiĉnog prstena
  • Pukotine na glavini ili spoljnom kotaĉu (vodećim)
  • Raskomadanje segmenata kotaĉa
  • Prisutnost komada elastiĉnih dijela kotaĉa na remenu
RELATED POST

Ostavite komentar