Isteci ulja iz turbokompresora  to nije uvijek kvar

19 velj 2022

Neki govore o istrošenju ulja kroz turbokompresor,  drugaĉiji govore da turbokompresor   uzima ulje, dok koš drugaĉiji, da turbo „pusta ulje”, može se također govoriti o istecima ulja iz  turbokompresora . U svakodnevnom radu mehaniĉara  to jeste jedan od najĉešćih uzroka potencijalnog kvara, sa kojim prijavljivaju se klienti.  radi izjašnjenja pojave isteka ulja, treba najprije napomenuti o gradnji turbokompresora, a konkretno iz  ĉega se sastoji i na kakav naĉina djeljuje sistem zaĉepljivanja.

Kada turbokompresor koji leži na radioniĉnom stolu zalijemo uljem blokirajući sliv spływ ulja, nikoga ne može ĉuditi ĉinjenica, da ulje izvući se iz  središnjega korpusa, kako na usisnu stranu tako i na stranu turbine. Da bi  turbokompresor   poĉeo je da bude hermetiĉan, mora se pojaviti obrtno kretanje i pritisak u korpusima sa strane ispušnih plinova kao i vazduha. U toku pravilnog rada sistema, ovi pritisci su uvijek veći nego pritisak ulja, koji iznosi oko 1 bar poslije prerade na ležajima.

S obzirom na ogromne obrtne brzine koje dostižu 250.000 obr/min kao i temperature u turbokompresoru, koje sa strane ispušnih plinova  dostižu i ĉak 1.200 Celzijusovih stupnjeva, tipiĉna uljena brtvila (O-ring) ne mogu i nisu korišteni za gradnju turbokompresora. Štoviše  gradnja sistema brtvljenja turbo je dosta jednostavna. Kako sa strane vazduha tako i turbine djeljuje tzv. deflektor ulja zajedno sa brtvljenim prstenom i tek u toku kretanja obrtnog valjka turbokompresora  centrifugalna sila odbija ulje izvan do specijalnih uljenih prostora, koje gravitaciono otjeĉe u rezervoar za ulje. Montiran ĉeliĉni brtveni prsten  pritiskivan pritiskom ispušnih plinova naknadno brtvi sistem. Taĉno istu takvu pojavu možemo primjetiti sa strane vazduha, razlika je samo u gradnji deflektora ulja, koji je ugrađen u tzv. zadnjiu ploĉu ili je kompletno posebnim podsklopom.

Ova tehniĉka rješenja ne dozvoljavaju da bi u toku pravilnog djelovanja ispravnog, dakle bez oštećenog sistema oležištenja turbokompresora, ulje izvuklo se iz  turbine. Javljajući se isteci ulja nisu uzrok, nego simptom koji pokazuje na mogućnost pojave istinskog uzroka. Najĉešći uzroci isteka ulja iz  turbokompresora, ali ne povezani sa kvarom istog, jesu:

Ne pravilno djeljujući sistem deaeracije krivajnog sistema.
Usisni dio turbokompresora  ne samo usisava vazduh, ali isto istovremeno pomaže dekomprimirati motorsku kutiju. Jako ĉesta nepravilna  separacija ulja ima kao posljedicu pojavu ulja na kotaĉu kompresije turbokompresora  i dalje u intecooleru. Međutim, to turbokompresor nije za to odgovoran.

Produhanje motora.
Opšto je poznato, da ulje napušta turbokompresor gravitaciono otjecajući do rezervoara za ulje. Naknadno  kretanje klipova izaziva nastajanje potpritiska, koji olakšava njegovo otjecanje. Već neveliko povećavanje pritiska u motorskoj kutiji blokira blokira slobodno otjecanje ulja iz  turbokompresora  i njegov istek posebno na stranu ispušnog sistema našega automobila. Na povećavanje pritiska u motorskoj kutiji ima uticaj: pronicanje plinova kroz prstenove ventila, pronicanje plinova kroz vodice ventila ili pronicanje plinova između klipa i cilindra.

Drugaĉije ĉesto banalne pojave koje blokiraju slobodno otjecanje ulja iz  turbokompresora
Može to biti previsoka razina ulja u motoru, koja blokira njegovo slobodno otjecanje do motorskoj kutiji. Zaĉepljen vod otjecanja ulja, koji može biti savijen ili oneĉišćen kroz staro spaljeno ulje, smanjujući njegov presjek.
Neretko nepravilno birano brtvilo jeste uzrok isteka ulja iz  turbokompresora. Premali promjer brtvila efikasno blokira otjecanje ulja dovodeći do isteka ulja kako na stranu ispušnih plinova, tako i  kompresije.

Govoreći ranje o pravilnom djelovanju brtvenog sistema turbokompresora, spominjalismo  kako je važna pojava odgovarajućega pritiska u korpusima sa strane vazduha i ispušnih plinova, bez kojih naše turbo neće biti nepropustljivo. Posebno ovo drugo je veoma važno u  kontekstu isteka ulja iz  turbokompresora. Mnogo od nas veoma ĉesto dešava se sa uslugama tipa izrez katalizatora ili filtra stalnih ĉestica. Treba se sjećati, da uklanjanje bilo kojih elemenata iz  ispušnog sistema automobila izaziva izmjenu pritiska ispušnih plinova u ispušnom sistemu, koje najĉešće dovodi do isteka ulja F, jer takve radnje poremećuju njegov pravilan rad.

Kako se može primjetiti,  ne samo kvar turbokompresora  jeste uzrok isteka, ali veoma ĉesto to su pojave uopšte nepovezane sa turbokompresorom. Zbog toga tako je važna pravilna dijagnoza postavljena od strane mehaniĉara. Otkrivanje  pravilnog uzroka isteka dozvoliće uštedjeti radno vrijeme mehaniĉara, ali prije svega novac na obavljanje izmjene novoga turbo.

 

RELATED POST

Ostavite komentar