Izbjegnite posljedična oštećenja prilikom zamjene kompresora klime

13 tra 2022

Provjerite kako izbjeći potencijalna oštećenja prilikom zamjene kompresora klime.  Ono što je važni prilikom zamjene kompresora klime vrlo je važno odrediti ispravnu količinu ulja kako bi se izbjegla posljedična oštećenja.

Uvijek ispirite kružni tok rashladnog sredstva

Nakon oštećenja kompresora klime načelno valja uvijek isprati kružni tok rashladnog sredstva. Samo se tako mogu izbjeći posljedična oštećenja, npr. uslijed stranih tijela. Ispiranjem se potpuno uklanja staro ulje za kompresor. Zatim se pri ponovnom punjenju u novi kompresor puni cjelokupna količina ulja. Više o ispravnom punjenju kompresora klime uljem u časopisu Technical Messenger br. 03/2020.


Zamjena bez ispiranja: uvijek prilagodite količinu ulja

Ispiranje kompresora klime prilikom zamjene može se preskočiti samo u rijetkim, iznimnim slučajevima, recimo u slučaju električnog kvara. No valja osigurati da je sustav čist, nepropustan i da je napunjen ispravnom količinom ulja za kompresor pravih specifikacija. Ako se kompresor klime zamijeni bez ispiranja, posebno je važno smanjiti količinu ulja u novom kompresoru kako bi se spriječilo prekomjerno punjenje i eventualna teška oštećenja. U kompresoru se nalazi otprilike 50 % ulja za kompresor, a ostatak je raspoređen po drugim dijelovima u sustavu. Ako se zamjenjuju druge komponente, pri punjenju u obzir valja uzeti njihov postotak u cjelokupnoj količini ulja (vidi grafički prikaz).

Svi kompresori klime MAHLE tvornički su napunjeni uljem. Kako bi se izbjeglo prekomjerno punjenje sustava, prvo valja ulje iz novog kompresora ispustiti u čistu posudu. Ulje iz neispravnog kompresora ispušta se u drugu posudu, a količina se određuje pomoću mjerne posude. Ta količina starog ulja odgovara količini svježeg ulja kojim valja napuniti novi kompresor. Ulje iz starog kompresora ne smije se ponovno upotrebljavati i valja ga ekološki zbrinuti.

Primjer: Ako je novi kompresor bio napunjen sa 110 ml ulja, a neispravni samo sa 70 ml, i novi se kompresor smije napuniti samo sa 70 ml ulja.

Slika 1: Postotak raspodjele ulja za kompresor u klima-uređaju

1. Potpuno ispustite ulje iz novog kompresora.
2. Ispustite ulje iz starog kompresora pa mu odredite količinu.
3. Novi kompresor napunite smanjenom količinom svježeg ulja

/intercars.hr

RELATED POST

Ostavite komentar