Izmjena električne letve volana

23 svi 2020

Shaftec kao najveća britanska firma za repariranje automobilski dijelova , bavi se između ostalog repariranjem električnih servo letvi prisutnih u novijim vozilima.

Najčešća pogreška kod ugradnje nove ili reparirane električne letve volana je izostanak brisanja greške iz središnjeg kompjutora ECU-a. Ako to nije učinjeno automobil će automatski prenijeti stari kod pogreške na novu letvu te će je učiniti neupotrebljivom, te će jedina solucija biti ugrađivanje nove letve volana. U nekim slučajevima ova greška može dovesti do potpune nemogućnosti korištenja vozila zato što je u nekim slučajevima kontrola rada letve volana povezana i s nekim drugima dijelovima za kontrolu unutar ECU-a.

Kako bi se izbrisala nastala pogreška na novoj letvi volana potrebna je odgovarajuća dijagnostička oprema koja je skupa i zahtijeva prilično ulaganje.
Shaftec posjeduje potrebnu opremu preko koje briše pogreške nastale na originalnoj letvi volana te je tako njena memorija prazna i u najčešćem broju slučaja sposobna zapamtiti sve potrebne detalje vozila na koje je ugrađena. Shaftec prekriva električni terminal sigurnosnom naljepnicom kako se ne bi desilo da je letva koja se ugrađuje nova, te nije bila isprobavana na nekom drugom vozilu.

Kako se to radi u Shaftec?

Najnoviji dodatak u Shaftec obitelji je mobilni EPS dijagnostički uređaj koji čita i briše kodove pogrešaka na svim električnim upravljačkim komponentama. Cijeli proces provjere radi na početku procesa obnove jezgre kako bi jedinica bila prikladna za obnovu, te na kraju procesa kako bi se potvrdila kvaliteta učinjenog procesa prije pakiranja i označavanja. Tester se priključuje osiguravajući električnu energiju za napajanje komponente, te tada dohvaća sve kodove pogrešaka prijavljenih u memoriji prije nego šo se mehanički elementi testiraju u EPS-u. Izvorni kod šasije se tada briše te je u tom momentu letva očišćena. Prednosti ovog “plug and play” sistema je brza dijagnoza pogrešaka, te masovno povećanje kontrole unutar tvrtke. Ova najsuvremenija dijagnostička oprema testira senzore za pomoć, brzinu i kut nagiba volana tijekom simulacije u realnim uvjetima s očitanjem na zaslonu, uglavnom sve je tako postavljeno kako bi se omogućilo da realna simulacija stvarno dogodi. Mogu se provjeriti senzori zakretnog momenta, kutovi upravljanja, te se kodovi grešaka pohranjeni u ECU mogu izbrisati, a može se procijeniti pomoć koju daje letvu kod različiti brzina pružajući mnogo jasniju sliku sposobnosti letve da reagira u realnim uvjetima vožnje.

RELATED POST

Ostavite komentar