Izmjena višežlijebaste trake u automobilima Volkswagen – instrukcije SKF

18 pro 2021

Oštećenje višežlijebaste trake to nažalost česta mana za mnogo vozila. Na sreću, izmjena trake nije komplicirana. Tvrtka SKF predala je svoje instrukcije na primjeru popularnog motora Volkswagena – 1.9 TDI.

Problemi su također  sa kvačilom remenice alternatora (FAP), čijega loše stanje jeste jedan od glavnih uzroka oštećenja zatezača trake multi-V. U cilju minimalizacije opasnosti preranog oštećenja, SKF preporučuje izmjenu svih elemenata sistema pogona multi-v u istom vrijemenu, eliminirajući buduće probleme sa garancijom.

Napomena: Uvjek treba postupati složno sa uputama proizvođača vozila u toku izmjene gore navedenih elemenata u motoru!

Upute koje se odnose na izmjenu višeklinaste trake u motoru VW 1.9 TDI

  1. Odvojiti akumulator i demontirati ventilator iz viskoznog kvačila. Olabaviti zatezač trake klimatizacije, zatim skinuti traku multi-V i demontirati zatezač.
  2. Oprezno olabaviti zategnutost zatezača i traku sa upotrebom ključa 19 mm. Ukoliko izmjena FAP vrši se na radioničnom stolu, skinuti zaštitu motora.
  3. Demontirat traku zajedno sa starim zatezačom.
  4. Izmjeniti zatezač trake multi-V VKM 31013, sačuvajući preporuke proizvođača koje se odnose na moment zatezanja (više uputa u biltenu SKF Pole Position nr 6 VKMA 31020).
  5. Izmjeniti zatezač trake sistema klimatizacije VKM 31059, sačuvajući preporuke proizvođača koje se odnose na moment zatezanja.

Na ovoj etapi mehaničar može demontirati alternator i izmjeniti remenicu FAP na radioničnom stolu, ili zavisno od veličine radnog mjesta, demontirati nju i izmjeniti ne demontirajući alternatora.

Izmjena bez demontaže alternatora

Upotrebiti komplet alata SKF VKN 350:

Demontirati staru remenicu:

Postaviti  novo kvačilo VKM 03107 i zategnuti momentom 80 Nm. Izmjeniti poklopac kvačila, postaviti novu višežlijebastu traku VKMV 5PK1432.

Izraditi dva pune obrtaje sistemom sa trakom multi-V, provjeravajući da li traka je vođena  aksijalno. Izmjeniti zapušač krivajnog vratila, staviti traku za pogon kompresora klimatizacije VKMV 4PK855 i postaviti složno sa instrukcijom proizvođača vozila.

Izmjena na radioničnom stolu

Demontirati alternator sačuvajući preporuke proizvođača i imobilizirati ga u škripcu sa zaštitnim nastavcima (treba sačuvati posebnu opreznost, da nebi oštetiti kućišta alternatora).

Koristiti komplet alata SKF VKN 350.

Demontirati staru remenicu i zamjeniti nju novom FAP VKM 03107. Pritegnuti momentom 80 Nm.

Staviti nov poklopčić, montirati alternator do motora, radnje obaviti u suprotnom redoslijedu nego u slučaju demontaže. Zatim staviti novu višeklinastu traku VKMV 5PK1432.

Izraditi dva pune obrtaje sistemom sa trakom multi-V, provjeravajući da li traka je vođena  aksijalno. Izmjeniti zapušač krivajnog vratila, montirati traku za pogon kompresora klimatizacije VKMV 4PK855 i postaviti složno sa instrukcijom proizvođača vozila.

 

RELATED POST

Ostavite komentar