Metode raskuživanja i dezinfekcije vozila u razdoblju povećane epidemiološke opasnosti.

12 svi 2020

Već duže vrijeme zna se da odgovarajući termički komfor i kvaliteta zraka koji udišemo ima veliki utjecaj na raspoloženje i motoričku sposobnost. U trenutnoj situaciji raskuživanje i dezinfekcija sustava klimatizacije i samog vozila mogu još više utjecati na naše zdravlje.

Opasnosti iz sustava klimatizacije

Kao što već znamo, sustav klimatizacije zahtijeva održavanje, sam  sustav i kanale za dovod treba redovito čistiti i dezinficirati. Često nismo ni svjesni koliko su ozbiljne posljedice lošeg održavanja (ili neodržavanja) i uvjeravamo se o tome tek kad osjetimo neugodan miris iz rešetaka klimatizacije ili –  u krajnjim slučajevima – izravno iz unutrašnjosti vozila. Razlog toga je stvaranje na elementima sustava plijesni, bakterija i gljivica. Takvi mikroorganizmi se najčešće skupljaju na isparivaču koji upija toplinu iz unutrašnjosti vozila, a pošto je ugrađen duboko ispod instrument table, stvara idealne uvjete za razvoj tih organizama. Tako prljav isparivač stvara neugodan miris, a zrak koji kroz njega prolazi prenosi miris zajedno sa štetnim mikroorganizmima u unutrašnjost vozila, što stvara neugodnost tijekom putovanja i može biti uzrok raznih bolesti. Najčešće opasnosti vezane uz onečišćene sustave klimatizacije su: alergije, upala dišnih putova, virusi (stafilokoki), bronhijalna astma, tularemija ili bakterija Legionella, koja može uzrokovati Legionarsku bolest, čije posljedice mogu biti akutna upala pluća ili čak i smrt. U današnje vrijeme sustav klimatizacije naravno može  postati i zona prijenosa koronavirusa, isto kao i unutrašnjost vozila – kako privatnog, tako i npr. autobusa. Dosadašnja ispitivanja pokazuju da virus COVID-19 može preživjeti i do 80 sati na raznim površinama. Posebno su izložene  osobe sa smanjenim imunitetom – starije osobe ili osobe s kroničnim bolestima. Najbolja preventivna mjera protiv zaraze je održavanje sustava klimatizacije i unutrašnjosti u ispravnom tehničkom stanju i briga za njegovu čistoću.

Metode raskuživanja i dezinfekcije

Do sada je bilo preporučeno dezinficirati vozila najmanje jedanput godišnje, najbolje tijekom servisa sustava klimatizacije. Sada je ipak preporučeno, a i neophodno češće obavljati dezinfekciju, npr. prilikom svakog dolaska u radionicu i prilikom kontakta s trećim osobama. Bitno je također održavanje vozila javnog prijevoza, medicinskih službi ili drugih javnih službi, npr. vozila hitne pomoći, vatrogasnih vozila. Koje od dosadašnjih metoda dezinfekcije klima uređaja će se najbolje pokazati? Odlučio sam se fokusirati na 3 metode koje se odavno primjenjuju: Ozoniranje – uz pomoć uređaja koji proizvode ozon, „Ultrazvučna” metoda – stvaranje maglice pomoću specijalnog uređaja i tekućine za dezinfekciju, Kemijska – raspršivanje ili nanošenje sredstava za dezinfekciju na unutarnje elemente vozila.

Ozoniranje. Prednost prve od spomenutih metoda je ta što nakon kupnje uređaja za ozoniranje ne zahtijeva se – tijekom korištenja uređaja – kupnja dodatnih kemijskih sredstava. Ozon tj.”aktivan kisik’’ je plin koji ulazi u svako, čak i najnepristupačnije mjesto unutar vozila i sustava klimatizacije. Ozon posjeduje jaka dezinfekcijska svojstva, jača nego klor. Proces dezinfekcije sam po sebi je vrlo jednostavan i ne zahtijeva mnogo vremena.

Pojavilo se mnogo pitanja u vezi s efikasnošću djelovanja ozona u borbi protiv mikroorganizama, a naročito protiv virusa. U vezi sa samim koronavirusom COVID-19 koji izaziva SARS-CoV2 do sada nisu izvršena nikakva ispitivanja. Ipak uništavajuće djelovanje ozona je već naučno potvrđeno i ispitano kad su u pitanju drugi RNK virusi i virusi s ovojnicom, kao što su npr. herpes simpleks virus (HSV), žuta groznica (YFV), dječja paraliza (PV), gripa, gripa tipa  H3N2, rotavirus (RV), kao mišji koronavirus M-cov

Shematski prikaz 1. Deaktiviranje virusa HSV, gripe, RV na raznim površinama (staklo, plastika, nehrđajući čelik) kod koncentracije ozona 10 ppm i vlažnosti 45% (Izvor: Development of a Practical Method for Using Ozone Gas as a Virus Decontaminating Agent May 2009)

 

Iako mehanizam djelovanja nije detaljno poznat, pretpostavlja se da jaka oksidirajuća svojstva ozona izazivaju oštećenje makromolekula, između ostalog – membrane virusa, proteinske ovojnice, nukleinskih kiselina i samog RNK. Kao što se može vidjeti na Shematskim prikazima br. 1 gotovo potpuno (oko 96%) deaktiviranje kod koncentracije 10 ppm se vrši u vremenu od 20 minuta. U drugim ispitivanjima, deaktiviranje mikroorganizama se vršilo već kod koncentracije oko 1 ppm i u vremenu od 80 minuta. Na tržištu postoji dosta uređaja koja se obično temelje na dvije tehnologije – ozonskim pločama ili ozonskim ćelijama. Uzimajući u obzir performanse trajnosti, kvalitete i neophodno redovno čišćenje onih prvih, dobro i preporučeno rješenje su ozonatori koji se temelje na ćelijama (ozonskim tubama). Prednost tog rješenja je također mogućnost priključivanja voda i točkastog dovođenja mlaza ozona na dato mjesto, npr. na isparivač. Također životni vijek same ćelije je duži nego ploče , a iznosi od 5000 do 8000 h. Bitna vrijednost na koju treba obratiti pozornost je učinkovitost uređaja koja je obično izražena u mg ili g na h, mora biti dovoljna, ali ne prevelika, odgovarajuće odabrana za zapreminu radnih prostorija. Za  osobno vozilo će iznositi oko 3-7 m3 , za kombi vozilo (npr. vozilo za hitnu pomoć) od 10 do 16 m3, a za npr. autobus nekoliko desetina m3.  Takvi su između ostalog ozonatori  Magneti Marelli – „Ozon Maker” koji proizvodi 1000 mg ozona na sat ili MX 4000 s učinkovitošću 4000 mg/h. Preporučena radna koncentracija treba biti u rasponu 1-5 ppm. Treba imati na umu da je ozon i vrlo opasan, a dopuštena doza za ljude kod izlaganja u vremenu od 8 sati iznosi 0,01 ppm, dok je koncentracija od 10-15 ppm opasna po zdravlje čovjeka. Uzimajući u obzir da je vrijeme raspada molekula oko 20-30 min, nakon svake operacije preporučuje se provjetravanje prostorije u trajanju od najmanje 30 minuta. Ovdje veliku ulogu vrši i temperatura. Što je veća to je raspad molekula brži, zato se preporučuje temperatura radne sredine od najviše 25 stupnjeva. Veća temperatura će izazivati brže uništavanje što neće omogućiti postizanje odgovarajuće koncentracije ozona. Primjer teorijskog opsega koncentracije ozonatora je prikazan na Crtežu 1.

Koncentracija ozona

Prosječan prostor u tipičnom vozilu za hitnu pomoć je 10-16 ms (Ford Transit, Mercedes Sprinter). Za korištenje ozonatora Magneti Marelli: MX4000 s učinkovitošću 4000 mg/h ili Ozon Maker s učinkovitošću 1000 mg/h treba uzeti u obzir sljedeće uvjete:

Crtež 1. Teorijska koncentracija ozona u vremenu od 60 min za prostorije raznih zapremina (Izvor: Vlastiti materijali Magneti Marelli)
Slika br. 1. Izmjerena koncentracija ozona nakon 10 minuta ozoniranja u putničkom vozilu Alf Romeo Giulietta – approx 11 ppm

„Ultrazvučna metoda” Druga metoda dezinfekcije sustava klimatizacije i unutrašnjosti se zasniva na raspršivanju u kabini servisiranog vozila, pomoću dediciranog uređaja, specijalnog detergenta čiji je zadatak suzbijanje mikroorganizama prisutnih u sustavu. Jedan od uređaja tog tipa je ultrazvučni nebulizator BACTOBAN. Princip rada uređaja BACTOBAN  se zasniva na uvođenju rastvora za raskuživanje/dezinfekciju na površinu piezoelektričnog kristala koji vibrira s vrlo visokom frekvencijom (ultrazvučna frekvencija – odatle vodi porijeklo naziv metode dezinfekcije i samog uređaja) i stvara maglicu koja se diže iznad ultrazvučnog pretvarača. Ova se maglica pomoću ventilatora usmjerava na izlaz uređaja. Zatim je upija zrak koji kruži u zatvorenom krugu u kabini i na taj način ulazi na sva mjesta koja zahtijevaju čišćenje (naročito isparivač klimatizacije) a pri tome eliminira bakterije i neugodan miris.

Slika br. 2. Uređaj Bactoban tijekom rada van vozila (Izvor: Vlastiti materijali Magneti Marelli)

Bitno je koju ćemo tekućinu primijeniti. Na tržištu možemo naći dosta dediciranih proizvoda sa sadržajem etanola ili izopropanola na razini od 5-30% (mnogo manje nego preporučeno od strane WHO 70%), ipak nije sigurno je li takve tekućine efikasno uništavaju viruse, osim ako tekućina ispunjava normu EN14476 a najbolje – također normu EN16777. Što je bitno, sukladnost s normom i antivirusnim djelovanjem (virusi s ovojnicom tipa COVID-19) imaju također tekućine s niskim sadržajem etanola koje ipak sadrže druge supstance sa širokim spektrom biocidnog djelovanja, kao što su kloridi ili amini. Čini se da su takve najbolje s točke gledišta primjene u ultrazvučnim uređajima, garantiraju razrjeđivanje s odgovarajućom količinom vode koja vrši funkciju nosioca. Ne bi trebale stvarati probleme sa senzorima unutar uređaja koji mogu blokirati djelovanje zbog prevelike koncentracije alkohola koji ne provodi struju.

Crtež 2. Tablica primjera sa svojstvima sredstva za dezinfekciju

Metoda ima dobre rezultate kako kod redovnog održavanja, tako i u specifičnim slučajevima kad se već osjeća dosta velika koncentracija neugodnih mirisa pri isključenom klima uređaju. Za velike količine onečišćenja na isparivaču ozoniranje može biti nedovoljno učinkovito, a očekivani uspjeh jamči samo procedura koja koristi dedicirane tekućine za dezinfekciju.  Treba samo osigurati da maglica dopre na sva mjesta koje želimo raskužiti. Loša strana može biti ta što je svaki put neophodna kupnja tekućine.

Raskuživanje uz uporabu kemijskih sredstava. Čini se da je trenutno najčešća i najdostupnija. Kemijski preparati, kako za dezinfekciju samog klima uređaja, tako i za dezinfekciju površina, postoje u vidu sprejeva za raspršivanja ili prskanje, kao i u vidu koncentrata za razrjeđivanje s vodom, koji se zatim mogu koristiti u atomizerima ili nanositi izravno. Također ovdje se preparati mogu podijeliti na: one koji baziraju na alkoholima (izopropanol,etanol- moramo voditi računa da njihova koncentracija mora biti dosta visoka, oko 60-70% prema WHO – da bi bila antivirusna) i one koji baziraju na kloridima i aminima. U slučaju preparata koji ne ispunjavaju norme njihovo djelovanje može biti ograničeno npr. samo na bakterije i gljivice ili nedovoljno jako.

Spektar Norme prema EN 14885 Organsko opterećenje
nisko visoko
Bakterije (uključujući i MRSA) EN 13727 30 s 30 s
Bakterije uključujući i MRSA) EN 16615 30 s 30 s
Gljivice (C. albicans) EN 13624 15 s 15 s
Gljivice (C. albicans) EN 16615 30 s 30 s
Bacili tuberkuloze (M. terrae) EN 14348 30 s 30 s
Virusi s ovojnicom(Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, Ebola) EN 14476 30 s 60 s
BVDV virusi EN 14476 30 s 30 s
Rotavirus EN 14476 30 s 60 s
Norovirus EN 14476 30 s 30 s

Crtež 3. Tablica primjera sa svojstvima sredstva za dezinfekciju površina

Crtež 4. Primjer sastava 2 preparata za dezinfekciju koji ispunjavaju normu EN14476 (izvor: www.medisept.pl)

Na kraju konstatiramo da moramo sami izabrati najbolju za naše potrebe metodu dezinfekcije. Važno je da bude učinkovita, mora ispunjavati izvjesne ispitane uvjete ili norme kojima je određena njihova primjena.

Fusnote

  • Inactivation of Surface Viruses by Gaseous Ozone Chunchieh Tseng and Chihshan Li Journal of Environmental Health Vol. 70, No. 10 (June 2008), pp. 56-63 (8 pages)
  • Development of a Practical Method for Using Ozone Gas as a Virus Decontaminating Agent May 2009
  • Ozone therapy: A clinical review A. M. Elvis and J. S. Ekta J Nat Sci Biol Med. 2011 Jan-Jun; 2(1): 66–70
  • Ozone Disinfection of SARS-Contaiminated Areas Kenneth K. K. LAM  B.Sc. (Hons), M. Phil. Enviro Labs Limited, 611 Hong Leong Plaza, 33 Lok Yip Road, Fanling, HONG KONG
  • Trzcińska A. Badanie aktywności wirusobójczej środków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym.
  • Zakażenia XXI wieku 2019;2(5):241–248. 10.31350/zakażenia/2019/5/Z2019037

 

RELATED POST

Ostavite komentar