Najčešće mane masovnih protokomjera vazduha (MAF) – savjeti DENSO

18 ruj 2022

Senzor MAF vrši mjerenje mase vazduha koja ulazi u motor automobila i predaje do elektronskog komandnog sistema (ECU) struju sa naponom koji odgovara veličini protoka.

Aktualno najčešće primjenjivan senzor MAF jeste tip plug-in hot wire, koji se nalazi unutar kanala ulaznog vazduha, među filtrom vazduha i tjelom leptirastog ventila. Sastoji se iz grijnog otpornika, mjernog otpornika temperature ulaznog vazduha (koji uravnotežava temperaturu ulaznog vazduha), senzora temperature ulaznog vazduha i komandnog kruga (štampana pločica).

Jedan dio ulaznog vazduha iz filtra vazduha je usmjeravan do mjernog prostora, gdje je mjerena masa ulaznog vazduha. Senzor MAF tipa hot wire reagira na promjene temperature u grijnom elementu. Izmjene vrijednosti otpora i intenziteta struje u grijnom elementu protokomjera pretvarane su na proporcionalan napon u komandnom krugu, a zatim predavane do ECU u cilju obračuna mase ulaznog vazduha motora

Senzor temperature ulaznog vazduha otkriva također temperaturu vazduha i predaje nju do ECU. Odgovarajući na taj signal, komandni modul ECU obračunava gustoću vazduha i korigira količinu ubrizgavanog goriva do komore gorenja.

Najčešće mane MAF

Onečišćenje ili oštećenje senzora MAF sljedi većinom uslijed lošega stanja ili nepravilne instalacije filtra vazduha. Oštećen ili onečišćen senzor MAF može i dalje funkcionirati, ali izmjene njegove karakteristike mogu izazvati mnogo problema za pravilan rad motora. U najčešće simptome nepravilnog djelovanja senzora MAF ubraja se:

  • Slabo pokretanje: Vrši se prvo pokretanje motora, ali gorenje je nepuno
  • Nestatak stabilnosti jalovog stupnja prijenosa: Visoka ili niska brzina jalovog stupnja prijenosa ili neravnomjeran jalovi stupanj prijenosa
  • Nizak komfor vožnje: Trzanje u toku ubrzavanja, ispadanje paljenja, anormalan zvuk motora ili emitiranje crnog dima iz izduva
  • Gašenje motora: Kratko poslije pokretanja ili kada papučica biće potisnuta ili otpuštena

Problem sa senzorom MAF može izazvati upaljenje kontrolne svjetiljke motora. Ova mana upisana je u obliku dijagnostičkog koda (DTC) u ECU motora i može biti pročitana kroz skaner DTC. Međutim, ukoliko uzrok havarije jeste zapušen kanal senzora MAF, motor većinom pusti se u pogon, ali će raditi neravnomjerno ili se ugasi, i može ne izazvati dijagnostičkog koda DTC. Ukoliko će se pokazati, da senzor MAF je manjkav, neophodna je  izmjena istog. To je jako jednostavan proces.

Ukoliko senzor MAF je onečišćen, čišćenje može činiti privremeno rješenje, ali može izazvati oštećenje osjetljivog opremanja senzora. Ukoliko senzor MAF bio je izmjenjen, treba provjeriti, da li filtar vazduha bio je pravilno ugrađen.

Senzori MAF jesu – pored ventila EGR, senzora EGT, kalema i pumpe goriva – dio programa sistema upravljanja motorom DENSO. Aktualno na sekundarnom tržištu DENSO nudi 29 senzora MAF, koji zamjenjuju 161 brojeva OE i imaju 1.009 primjena u 18 milijuna vozila. Više informacija o programu EMS DENSO može se naći na stranici www.denso-am.pl.

 

RELATED POST

Ostavite komentar