Oštećenje hladnjaka rashladne  tekućine upotrebom nepravilnih zavrtnjeva

02 ožu 2023

Poslije  montiranja novog hladnjaka rashladne tekućine dešavaju se sluĉaji nezaptivenosti i gubitka rashladne tekućine. Ĉesti uzrok jeste montažna greška.

Uzrok mnogih oštećenja hladnjaka

Jedan od najĉešćih uzroka reklamacije poslije izmjene hladnjaka rashladne tekućine jesu nezaptivenosti. U mnogo sluĉajima uzrok jeste montaža nepravilnih zavrtnjeva. Ukoliko za pojedine toĉke  uĉvršćivanja hladnjaka rashladne tekućine ili ventilatora rashladne tekućine
predviđeni su zavrtnjevi sa određenom dužinom, sluĉajna greška može izazvati fatalne posljedice.

Isto se odnosi na situaciju, kada izgubljeni originalni zavrtnjevi biće zamijenjeni previše dugaĉijim supstitutima. U oba sluĉaja previše dugaĉki zavrtnjevi mogu probiti rezervoar na rashladnu tekućinu ili dovesti do pukotine na kućištu konzole hladnjaka, a time i do curenja rashladne tekućine.

Pravilna montaža hladnjaka rashladne tekućine

U toku demontaže i montaže treba obratiti pažnju na dužinu zavrtnjeva u datoj montažnoj poziciji. Može se koristiti iskljuĉivo zavrtnjeve određene kroz proizvođaĉa, a u sluĉaju izgubljenja istih zamijeniti njih zavrtnjevima istog tipa i iste dužine. Za hladnjake rashladne tekućine MAHLE sa oznakom SIMPLE FIT priloženi su odgovarajući montažni materijali, kao što su zavrtnjevi, brtvila, stezaĉi i sl. Ukoliko u neprolaznim otvorima nalazi se prljavština ili tekućina, treba njih  ukloniti prije montaže, npr. uz upotrebu sabijenog zraka.

U protivnom postoji opasnost oštećenja kućišta hladnjaka rashladne tekućine ĉak i kod uvrtanja zavrtnjeva odgovarajuće dužine.

Važno!

Poslije izmjene elemenata u sistemu hlađenja treba pažljivo odzraĉiti sistem. Primjena vakuumnog uređaja za odzraĉivanje omogućuje sprijeĉiti nepravilno djelovanje i nastajanje zraĉnih mjehurića. Može se koristiti iskljuĉivo rashladna tekućina ovjerena od strane proizvođaĉa. Osim toga treba uvjek izmjenjivati brtvila na otvorenim spojevima (npr. brzospojevima, obodima i sl.). Prije montaże treba njih  navlažiti ĉistom rashladnom tekućinom, da bi izbjeći oštećenja izazvana montažom na suho.

RELATED POST

Ostavite komentar