„Pravilan rad sistema klimatizacije u hibridnim i električnim vozilima – važnije nego što mislite.“

27 kol 2022

Sistem klimatizacije u „tradicionalnim“ automobilima, odnosno pogonjen motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, igra osnovnu ulogu, naime, da obezbedi udobnost putovanja apsorbujući toplotu iz putničkog prostora (ponekad se koristi i u sistemu grejanja, u zavisnosti od rešenja proizvođača). Njegov kvar (u zavisnosti od kvara) po pravilu ne utiče na ispravan rad motora, pa tako, uprkos njegovom kvaru, imamo opciju da nastavimo vožnju ( naravno, u manje komfornim uslovima).

U slučaju električnih vozila, situacija je sasvim drugačija, jer je sistem klimatizacije vrlo često usko povezan sa sistemom hlađenja visokonaponske baterije. Kvar A/C sistema dovodi do prelaska visokonaponskog sistema u hitni režim (da bi se smanjio kapacitet baterije), au nekim slučajevima i do automatskog isključivanja sistema radi zaštite baterije od pregrevanja. Posledica takve situacije je izostanak mogućnosti za nastavak vožnje.

Zbog toga je još važnije redovno i pravilno servisirati A/C sistem.

Održavanje A/C sistema u hibridnim i električnim automobilima treba da se sprovodi sa posebnom pažnjom, uz poštovanje svih pravila koja se odnose na bezbednost rada na visokom naponu.

U slučaju održavanja A/C sistema u hibridnim i električnim automobilima, samo poštovanje bezbednosnih procedura nije sve, osim njih, potrebno je zapamtiti i jedan jednako važan aspekt, a to je upotreba odgovarajućeg kompresorskog ulja.

Najpopularnije ulje u A/C sistemima je PAG ulje (Poli Alkaline Glicol), različitih klasa viskoziteta (ISO46, ISO100, ISO150), dok se kod hibridnih i EL automobila češće srećemo sa POE uljem (poliolester), koju karakteriše provodljivost bez struje.

You should avoid mixing these oils, mixing POE oil with PAG oil leads to the loss of non-conductive properties of the POE oil, which creates a risk of electrical hazard (in the event of damage to the electrical insulation in the compressor, the current will flow through the compressor housing to the engine block and car body). In addition, these oils do not mix with each other, which disrupts the process of proper lubrication of the compressor, leading to its damage. Treba izbegavati mešanje ovih ulja, mešanje POE ulja sa PAG uljem dovodi do gubitka neprovodnih svojstava POE ulja, što stvara opasnost od strujne opasnosti (u slučaju oštećenja električne izolacije u kompresoru, struja će teći kroz kućište kompresora do bloka motora i karoserije automobila). Pored toga, ova ulja se ne mešaju jedno sa drugim, što narušava proces pravilnog podmazivanja kompresora, što dovodi do njegovog oštećenja.

Zbog toga je toliko važno pravilno pripremiti servis za klimatizaciju, uvek moramo biti sigurni da mašina ima namensko ulje, i da ovo ulje nije mešano sa drugim uljima.

Pre održavanja A/C sistema, potrebno je proveriti vrstu ulja koje koristi proizvođač (ova informacija se često može naći na natpisnoj pločici ili u tehničkoj specifikaciji proizvođača).

RELATED POST

Ostavite komentar