Rješenja Blue Print: neravnomjeran rad motora 1.9 JTD Fiata

20 srp 2022

Motor dizel 1.9 montiran je  pod razliĉitim nazivima u vozilima marke Alfa Romeo, Fiat, Opel, Vauxhall, Saab i Suzuki. Eksperti Blue Print došaptavaju, kakav može biti uzrok njegovog neravnomjernog rada.

Problem:

  • Motor ne radi glatko.
  • Nestatak snage.
  • Neravnomjeran rad motora na sporim okretajima.
  • Niski spori okretaji motora.

Ovim pojavama prati upaljena kontrolna svjetiljka motora. U kontroloru motora može se proĉitati sljedeće kodove nedostataka:

  • P0401 EGR Solenoidni ventil blokiran u zatvorenoj poziciji.
  • P0402 EGR Solenoidni ventil blokiran u otvorenoj poziciji.

 

Uzrok
Uzrok ovih pojava može biti prekomjeran talog ĉađe joji izaziva blokiranje ventila EGR.

Rješenje
Demontirati ventil EGR, provjeriti u odnosu na prekomjeran talog ĉađe i ukoliko treba izmijeniti. Poslije montiranja novoga ventila EGR treba provjeriti ispravnost djelovanja sistema. Poslije zagrijanja motora do radne temperaturę treba prikljuĉiti odgovarajući dijagnostiĉan tester i provjeriti, da li se javljaju kodove nedostataka.

Zatim iz liste podataka izabrati poziciju Protokomjera Zraka (Mass Air Flow – MAF) i Ventila Recirkulacijre Ispušnih Plinova (Exhaust Gas Recirculation – EGR). U toku rada motora na sporim okretajima – kada ventil EGR je zatvoren – ĉitanje iz protokomjera treba da iznosi 400-600 mg/s.

Kod iskljuĉenih prijamnika struje i kod višekratnog pritiskivanja pedale gasa parametri protokomjera dužni su brzo se mijenjati.
U toku rada motora na sporim okretajima – kada ventil EGR je otvoren – ĉitanje iz protokomjera treba da iznosi 150-400 mg/s.

Više tehniĉkih informacija može se naći na stranici: partsfinder.bilsteingroup.com

 

RELATED POST

Ostavite komentar