Savjetovanje Delphi: Izmjena protokomjera korak po korak

14 velj 2023

Poslije utvrđenja neophodnosti izmjene protokomjera vazduha, treba izvršiti sljedeće korake u cilju demontaže sklopa neispravnog protokomjera.

Provjeriti stanje obloge protokomjera u odnosu na pukotine materijala od plastike. U sluĉaju utvrđenja pukotina  treba izmjeniti ĉitav elemenat – a ne samo senzor.

Ukoliko obloga nema pukotina – postupati složno sa detaljnim uputstvom izmjene protokomjera vazduha. Nakon izmjene senzora montirati kompletan sklop protokomjera u automobilu.

  1. Uz pomoć kljuĉa sa odgovarajućom kapom odvrnuti vijke koji uĉvršćuju ulaz vazduha. Delikatno odvrnuti stezaljku i odvojiti gumenu cijev koja je prikljuĉena do ulazu sklopa filtra vazduha koji sadrži protokomjer.
  2. Oprezno demontirati sklop filtra vazduha i smjestiti ga na ĉistoj radnoj površini.
  3. Uz pomoć kljuĉa sa odgovarajućom kapom demontirati sklop protokomjera iz sklopa filtra vazduha.
  4. Smjestiti sklop protokomjera na ĉistoj radnoj površini sa spajalicom senzora usmjerenom prema gore. Zatim, koristeći završetak Torx sa otvorom odvrnuti sve vijke.
  5. Izvaditi neispravan senzor iz sklopa, držeći protoĉnu cijev jednom rukom, dok spajalicu senzora drugom rukom. Delikatno izvaditi senzor iz protoĉne cjevi, dok senzor biće potpuno izvođen.
  6. Otvoriti ambalažu sa novim senzorom. Prenijeti senzor držeći ga samo za spajalicu (NE SMIJE SE dodirati elektroniĉkog dijela, jer moglo bi to dovesti do oštećenja senzora). Uvući novi senzor u protoĉnu cijev.
  7. Držeći protoĉnu cijev dvama rukama, uz pomoć palaca utisnuti senzor u cijev.
RELATED POST

Ostavite komentar