Što govoriti klijentu  o havariji Dvomasovnih Zamašnjaka ?

24 sij 2023

DKZ to jeste jedan od najviše kvarenih elemenata pogonskog sistema diesla. Jako ĉesto u radionicu dolaze klijenti, koji krivicom opterećuju proizvođaĉa dijelova ili mehaniĉki zavod. Međutim, uzrok  ĉesto je u drugom mjestu, a uzrok greške jeste naĉin vožnje korisnika automobila.

Dolje predstavljamo ĉetiri stvari, na koje treba obratiti pažnju klijenta radionice, kada on se žali na kvalitet pogrešnog dijela ili nekompetentan mehniĉki zavod. Prije nego što poĉinjemo diskusiju, vrijedi postaviti  nekoliko pitanja u odnosu na naĉin eksploatacije automobila i prinuditi klijenta do refleksije nad problemom, na koji naĉin koristi vozilo.

  1. Da li vožnja je skladna ?

U cilju osiguranja veće trajnosti DKZ, treba prije svega pravilno koristiti obrtnu brzinu na pojedinim hodovima motora. Vrijedi izbjegavati naglo ubrzanje i  trzanje na niskim obrtnim momentima. To se veže sa vibracijama, koje generiše motor ubrzavajući se iz malog obrtnog momenta. To izaziva preopterećenja pojedinih elemenata prijenosa pogona. To jeste jedan od najĉešćih uzroka havarije, zbog koje klijenti javljaju se u radionici.

  1. Gušenje motora

Negativan uticaj može imati također ĉesto gušenje motora. Niski obrtaji uvode automobil u  titraji. Dugotrajna ekstremalna vožnja, u toku kojej kvaĉilo radi u sklizanju, prouzrokuje pregrijanje sekundarne mase DKZ, što dovodi do oštećenja uzajamnog oležištenja kotaĉa kao i izmjene konzistencije maziva – uslijed djelovanja visokih temperatura mazivo otvrdnjava se, otežavajući rad opruga sistema prigušivaĉa. To je elemenat, na koji vrijedi obratiti pažnju osobi, koja se javlja na izmjenu DKZ.

  1. Pokretanje i iskljuĉivanje motora, samo kod iskvaĉenog hoda

Treba se sjećati o pokretanju motora kod utisnutog kvaĉila, što će dozvoljiti izbjegavati trzanje zamašnjaka. Jako je moguće, da ovdje nalazi se uzrok posjete u radionici. Važno je također, da bi motor gasiti također kod iskvaĉenog hoda.  Zahvaljujući tome vozilo neće biti izvrgavano na naglo trzanje vezano sa nestajanjem utisnutog kvaĉila.

  1. Vožnja u prometnim gužvama i po gradu

Važan princip, o kojim osobe koje se javljaju o radionici ĉesto zaboravljaju, jeste kao najređe pritiskivanje pedale koĉnice, ukoliko nije to oĉigledno neophodno. Poznato je, da najćešće trzamo vozilom u toku polaska i zadržavanja se. Dokazano je, da „dvomasa” djeljuje nekoliko puta dužje u automobilima eksploatiranim u trasama, nego u tim koji putuju po gradu, a koji su izvrgavani na stalno zadržavanje i polazak ispod svijetlja i u prometnim gužvama.

Havarija DKZ najĉešće proizilazi iz nepravilne eksploatacije automobila. Vrijedi obratiti na ovo pažnju klijenta, koji se javlja u radionici. Treba se sjećati, da takav pregršt informacije dodijeljen našem posjetiocu, pomaže u građenju dobre relacije na liniji klijent-radionica. Dijeljenje se znanjem to otliĉna prilika do dobrog zapamćenja nas, što u budućnosti  će se okoristiti u obliku dugoroĉne suradnje.

RELATED POST

Ostavite komentar