Što je to dijangostika akumulatora

12 velj 2022

Ispravan akumulator je neophodan, da bi se osiguralo pravilno pokretanje motora u svim uvjetima. To je općepoznata činjenica, no ne provjerava svaki serviser, rutinski, akumulator. Najčešće dijagnostika akumulatora se vrši tek tada, kada akumulator neće surađivati.

KLASIČNO MJERENJE GUSTOĆE ELEKTROLITA

Ispitivanje gustoće elektrolita otopine sumporne kiseline oduvijek je bila jedna od osnovnih metoda ispitivanja baterija. Danas, s obzirom da popularnost akumulatora, koji ne zahtijevaju ju rukovanje, to ispitivanje nema veliki značaj (nije moguće mjerenje gustoće elektrolita zbog toga da nema dostup istom), ipak još uvijek puno akumulatora ima čepove, koji omogućavaju mjerenje.

Prednost je, bez sumnje, mogućnost upotrebe jednog od najjeftinijeg alata za ispitivanje akumulatora radionici- aerometra. Taj jeftin alat je opremljen providnom cjevčicom te omogućava osim mjerenja gustoće elektrolita, njegovu vizualnu ocjenu.

Otopina sumporne kiseline treba biti bezbojna, zamućenje može upućivati na onečišćenja ili dopunjavanje elektrolita vodom iz česme. Sivi elektrolit znači prisustvo sumpora, način rješavanja tog problema je pokušaj dugotrajnog punjenja slabijom strujom. Smeđa boja označava redovitog prekomjernog punjenja akumulatora i proizlazi iz oslobađanja materijala ploča (uz to prisutan je i brzi gubitak vode). Opet, crna boja elektrolita (ili tamno smeđa) označava da akumulator treba zamijeniti zbog značajnog pada aktive mase.

PRAVILNA GUSTOĆA ELEKTROLITA

Pravilna vrijednost elektrolita kod napunjenog akumulatora određuje se kao 1,28 g/cm3. Vrijednost gustoće se navodi za sobnu temperaturu, gustoća se smanjuje kako raste temperatura za 0,01 g/cm3 na svakih 15 stupnjeva. Mjerenje se vrši minimalno 30 minuta od isključenja motora za svaku ćeliju zasebno. Gustoća elektrolita se smanjuje kako se akumulator prazni. Vrijednost manja od 1,25 g/cm3 zahtijeva punjenje. Ako u jednoj od ćelija gustoća elektrolita se značajno razlikuje, onda skoro sigurno znači to postojanje problema sa akumulatorom. Ako razina elektrolita je preniska, onda dopunjavamo ga za 1-2 cm (ili do označene razine) iznad ploču sipanjem odgovarajuće količine destilirane vode. Nakon toga čekamo par sati da bi došlo do sjedinjenja elektrolita prije narednog mjerenja gustoće.

TEST OPTEREĆENJA

Napon u stanju mirovanja prikazuje stanje napunjenja akumulatora. Poželjno je da voltometar prikaže 12, 6 V ili više prije pokretanja motora. Ako je napon manji od 12,5 V, treba dodatno napuniti akumulator, prije nego ocijenimo njegovu ispravnost.

Popularna metoda ocijene stanja akumulatora je provjera napona akumulatora pod opterećenjem. Test opterećenja pomaže ocijeniti sposobnost pokretanja. On se izvodi tako da kod mjerenja napona s opterećenjem velike vrijednosti (poput 100 A) par sekundi. Ako napon ne padne ispod određenog u uputama praga (najčešće je to ok.9 – 10 V), test se smatra uspješnim. Mana je ograničena mogućnost odabira opterećenja, dok je nazivni kapacitet akumulatora i sposobnost pokretanja mogu biti različiti.

DA LI JE TO DOVOLJNO?

Iako opisane metode omogućavaju provjeriti je li akumulator prikladan za daljnju upotrebu, one ne objašnjavaju uvijek zašto je vijek trajanja akumulatora može biti kraći od očekivanog. Uzrok prijevremenog kraja radnog vijeka akumulatora može biti vrlo različit. Loš odabir kapaciteta ispitivanog akumulatora u odnosu na potrebe danog automobila je jedan od razloga. Ako akumulator ima kapacitet i struju pokretanja preniske vrijednosti, onda se to itekako odrazi na radnom vijeku samog akumulatora. Drugi razlog može biti nepravilan rad startera ili nepravilan napon sustava punjenja.

Korisnik može naštetiti akumulatoru tako da ostavi vozilo s uključenim jedim od prijamnika struje. Pražnjenje akumulatora jako je štetno za pokretajuće akumulatore. Pražnjenje akumulatora je izuzetno štetno za starter akumulatore.

Njihova konstrukcija (tanke ploče s velikom površinom) omogućuje kratkotrajnu potrošnju struje visoke vrijednosti, ali nije to prikladna za ciklički rad. Ako je već ispražnjena, što prije spojite bolje ispražnjeni akumulator na punjač.

Drugi problem kod servisnih baterija je dopuštanje do većeg gubitka elektrolita. Voda koja isparava uzrokuje rad stanica s pretjerano koncentriranom kiselinom, što dovodi do korozije ploča.

SUVREMENA DIJAGNOSTIKA AKUMULATORA

Najveće dijagnostičke mogućnosti dobivamo uporabom elektronskih testera, koji djeluju po načelu mjerenja provođenja (konduktancije). Takav uređaj je DBT-12+ proizvodnje DTE. Kontrola akumulatora postaje jednostavna i brza. Dovoljno ga je spojiti na kleme, a tester za par sekundi omogućava procijeniti struju pokretanja te usporediti dobivenu vrijednost navedenu od strane proizvođača,

Istovremeno saznajemo koliko je akumulator ispražnjen možemo li to stanje razlikovati od unutarnjeg kratkog spoja, gdje napon također pada. Budući da temperatura baterije igra važnu ulogu, možemo je kompenzirati navođenjem raspona vrijednosti.

Dodatno, DBT-12 + tester nudi testove sustava punjenja i sustava za pokretanje motora. Prilikom ispitivanja sustava punjenja mjerimo napon bez opterećenja i pod opterećenjem (nakon uključivanja prijamnika jačine nekoliko desetaka ampera). Tester registrira pulsiranje napona što će pomoći u otkrivanju kvara dioda punjača, čak i ako je napon ispravan. Ako sustav punjenja ne radi ispravno, nije iznenađujuće da kod preniskog napona akumulator postaje prepun sumpora. Veoma čest i relativno lak za uklanjanje problem su nesigurne ili oksidirane kleme pola akumulatora ili spoja mase.

Testiranjem sustava pokretanja također snimamo tijek napona pokretanja. Česti razlog oštećenja akumulatora su problemi sa starterom. Svako pokretanje startera označava da kroz akumulator teče velika struja. Ako je ona prevelika, onda se to odrazi na stanju akumulatora.

Dijagnostika akumulatora ne treba se ograničavati samo do provjere samog akumulatora, nego treba obuhvaćati i okolinu u kojoj on radi. Koristimo funkcije koje nude moderni testeri, nemojmo se ograničiti na mjerenje parametra pokretanja.

 

RELATED POST

Ostavite komentar