Sve što trebate znati o kvačilima

01 srp 2020

Kvačilo ili suha lamelarna spojka je ključni sklop koji omogućava prijenos snage, ali i prekid prijenosa snage između motora i mjenjača. Laički rečeno, to je motor koji se uvijek okreće. Čak i kada stojimo, treba imati sklop kojim se prekida po potrebi veza između njega i mjenjača tako prenosi snagu s osovina na kotače. Upravo prekid koji vrši spojka uz neutralni položaj u mjenjaču je jedan od dva elementa, koji odvajaju motor od kotača. Također, pri kretanju i promjeni stupnjeva prijenosa, vrši promjenu broja okretaja motora. Samim time regulira i raspoloživu snagu, koju treba uskladiti s okretajima mjenjača i kotača jer bi u protivnom dolazilo do trzaja i udarca, koji bi oštetili i jednu i drugu stranu. Zato je u sendviču između njih upravo spojka koja ima taj zadatak.

Kako radi spojka?

Suha spojka se često naziva i „tanjurasta, jer praktički tako izgleda i funkcionira. Sastoji se od potisne ploče s oprugom, lamele na kojoj je s dvije strane frikcijski materijal te potisnog ležaja. Dva „tanjura“, potisna ploča s oprugom i lamela, čvrsto su priljubljeni uz zamašnjak i time čine spojenu cjelinu koja se okreće s motorom. Pritiskom na pedalu spojke, potisni ležaj pritišće opruge na potisnoj ploči. Tako se odvaja od lamele i time prekida vezu između zamašnjaka, lamele i potisne ploče. Samim time se niti snaga više ne prenosi. Lamela, koja je vezana na osovinu mjenjača, time ne dodiruje više potisnu ploču vezanu uz zamašnjak motora i ne okreće se više zajedno s njima. Puštanjem pedale opruga natrag stiska u „sendvič“ ploču, lamelu i zamašnjak i sve se zajedno okreće, a snaga se prenosi na mjenjač i kotače.

Kako prepoznati da je kvačilu odzvonilo?

Spojka se pri spajanju i odvajanju troši uslijed trenja, koje nastaje između frikcijskog sloja na lameli, potisne ploče i zamašnjaka. Razlog leži u tome što spojku ne uključujemo naglo da bi izbjegli udar i nagli prijenos snage. Polaganim otpuštanjem lamela lagano klizi po ploči prije nego se čvrsto spoje i time se usklađuju različiti okretaji mjenjača i motora uz spajanje bez udara i opterećenja. To pak ima svoju cijenu! Frikcijski materijal na lameli polako se troši i u slučaju istrošene spojke sloj nije dovoljno debeo da ostvari čvrstu vezu pa lamela počinje proklizavati. To znači da iako ju je ploča stisnula uz zamašnjak, ona je postala pretanka i nema više čvrste veze između njih. Takvo klizanje prouzrokuje i zagrijavanje spojke i gubitak snage. Zato kada dodajemo gas i brojevi okretaja motora naglo porastu, a vozilo ne ubrzava adekvatno – moguće je da je spojka istrošena! Vožnja s takvom spojkom više nije preporučljiva, jer se dijelovi bespotrebno zagrijavaju i naprežu te na kraju obloge budu spaljene te vozilo više uopće nije sigurno za vožnju.

Tehnika vožnje može smanjiti vijek trajanja spojke pa zato otpuštanje pedale treba biti polako, ali s osjećajem i ne predugo da bi se vrijeme klizanja što više smanjilo. Također, vožnja primjerice pretovarenog vozila ili prikolice može jako opteretiti spojku pa nije rijedak slučaj da i dovoljno „debela“ lamela spojke prokliže, što se manifestira mirisom spaljenog materijala koji se širi oko vozila.

Problemi sa spojkom gotovo su uvijek uzrokovani prekomjernim opterećenjem ovog sklopa, koji onda nastrada kao posljedica toga. Eventualno proboj ulja iz motora ili mjenjača u prostor spojke može zamastiti i uništiti spojku, ali većinom je problem u opterećenju ili nepravilnoj tehnici vožnje. Spojka je vrlo robusno konstruirani sklop, koji je predviđen za česti rad i ona može čak više tisuća kilometara prije istrošenja. Međutim, česta gradska vožnja i primjerice puno pritiskanja zbog kretanja, mogu prije vremena oštetiti potisni ležaj ili opruge na ploči. To vrijedi i za lamelu, pa ponekad kvačilo treba i poštedjeti bespotrebnih opterećenja.

Zamjenu kvačila prepustite stručnjaku

Kada dođe vrijeme za zamjenu treba svakako voditi računa da se odabere kvalitetan set spojke sa svim pripadajućim dijelovima, kao što je onaj proizvođača Sachs. Zamjenu treba prepustiti stručnjaku, budući da pri zamjeni često treba koristiti i posebni alat za centriranje ili podešavanje potisne ploče.

Ako se takav postupak ne obavi pravilno, može uzrokovati problem u radu ili prijevremeno istrošenje nove spojke. S obzirom na to da se kod zamjene skida mjenjač s vozila, koji kasnije treba pažljivo ugraditi. Ovaj se zahvat nikako ne preporučuje za kućnu zanimaciju! Pravilna ugradnja obuhvaća i pregled stanja pogonske sajle ili hidrauličkog sustava za aktivaciju potisnog cilindra, koji pokreće potisni ležaj. Ovi elementi imaju vrlo važnu ulogu za pravilno pokretanje potisnog ležaja, a time i za pravilan rad spojke.

Birajte kvalitetne spojke provjerenih dobavljača

Setovi spojke danas su dostupni za svako vozilo u nekoliko izvedbi, ovisno o odabiru dobavljača. S obzirom na to da se ovaj set mijenja zaista rijetko, povjerenje svakako treba dati renomiranim proizvođačima koji su specijalizirani pretežito samo za spojke i koji pokrivaju detaljno cijeli asortiman pojedinih marki. Tvrtke poput Sachsa, osim što su specijalizirane za proizvodnju upravo ovih setova, rade i one za ugradnju u nova vozila u tvornici pa ih odlikuje i duga tradicija po pitanju kvalitete materijala i izradu setova spojki. Zato na ovom kvaru, ako do njega dođe, nije preporučljiva štednja jer je to nešto što na koncu radimo možda jednom u cijelom životnom vijeku vozila.

RELATED POST

Ostavite komentar