Tradicionalan motorizacijski sajam w pandemiji – da li hoćeš uĉestvovati u tome?

19 sij 2022

Pandemijska situacija će izazvati sumnju, da u 2022 godini  ponovno neće se obavljati sajmovi niti veliki  tulumi u motorizacijskoj branši. Govori se ovdje  o događajima, na kojima proizvođaĉi motorizacijskih dijelova i njihovi  distributeri mogu se sresti sa predstavnicima radionica. Da li otkazivanje takvih događaja će se sresti sa razoĉaranjem, a možda sa akceptiranjem uĉesnika tržišta? Pitamo se o tome u našej anketi.

Pandemija je već sa nama tako dugo, da smo se nauĉili funkcionisati u toj  realnosti. Mnogo od nas pokušava se funkcionisati normalno, na koliko to je moguće. Hoćemo se upoznati sa Vašim mišljenjem o tome, kako bi su mogli izgledati sajmovi poslije pandemije kao i mišljenje u odnosu na sajmove i tehniĉko školovanje realizirano online.

Popunjenje ankete će Vama zauzeti ne više nego 3 minute, a zahvaljujući Vašem uĉestvovanju rezultate budemo mogli uskoro publicirati.

Tradicionalan motorizacijski sajam w pandemiji – da li hoćeš uĉestvovati u tome?

Kad bi usprkos situacije sa pandemijom, mogli se održavati (u tradicionalnoj formuli) veliki, državni motorizacioni sajmovi, uĉestvovali biste u tome? *

Da li smatrate, da regionalni motorizacioni sajmovi mogu izgurati velike državne sajmove? *

Motivacija uĉestvovanja u sajmovima u najvećem stupnju jeste: *

Da li virtualni / internetski sajmovi za motorizacijske radionice mogu zamijeniti sajmove u tradicionalnoj formuli? *

U kakvom stupnju tehniĉka školovanja online zamijenjuju tradicionalnu formulu školovanja. Ocjenite u skali od 1 do 10 (1 – u jako malom stupnju, a 10 - potpuno zamijenjuju)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Oznaĉite svoju starost: *

RELATED POST

Ostavite komentar