Unutrašnji komfor u svim uslovima – ventilator, otpornici i kontrolne jedinice.

28 stu 2022

Unutrašnji ventilator je ključna komponenta u sistemu HVAC (grejanje, ventilacija i klimatizacija), a njegov glavni zadatak je da stvori protok vazduha koji prolazi kroz grejač i/ili isparivač, kako bi zadovoljio temperaturu koju je izabrao vozač. Ventilator radi na 12 ili 24 napona sa visokom amperažom, koji se kontroliše pomoću prekidača za kontrolu brzine ventilatora ili ECC (elektronske kontrole klime) na kontrolnoj tabli pomoću jednostavnog otpornika (fiksne brzine) ili elektronske kontrolne jedinice (promenljive brzine)

Kako to funkcioniše?

Kada podešavamo brzinu ventilatora na kontrolnoj tabli, u osnovi se šalje signal otporniku motora ventilatora ili elektronskoj kontrolnoj jedinici, koja reguliše brzinu motora. Turbina ventilatora uvlači svež ili recirkulisani vazduh i šalje ga kroz izmenjivače toplote. Pošto se otpornik/elektronska kontrolna jedinica veoma zagreva tokom rada, ventilator takođe hladi ove komponente sa protokom vazduha koji stvara.

NAPOMENA: Bez rada ventilatora (min. brzina 1) npr. na ručnom A/C sistemu, neće biti funkcije A/C. Ovo je važno da bi se izbeglo smrzavanje isparivača.

Rešavanja problema

Starenje i habanje motora ventilatora su najčešći razlog kvara. Ako unutrašnji ventilator ne radi, pre nego što zamenite ovu stavku proverite sledeće:

  • osigurač ventilatora na unutrašnjoj ploči osigurača (iza ili ispod kontrolne table)
  • relej motora ventilatora i/ili osigurač koji se nalazi u motornom prostoru

NAPOMENA: Pregoreli osigurač može biti uzrokovan prevelikim otporom (istrošenog) motora. Ako je tako, zamenjen osigurač će takođe pregoreti.

Uobičajeni znaci da će se motor ventilatora pokvariti koji vozač može da primeti su:

  • škripanje ventilatora tokom rada
  • zveckanje / vibracije
  • miris paljevine

Motor ventilatora takođe može da se pokvari zbog debalansa ventilatora ili zbog prljavštine. Najčešći su listovi (slika levo) i drugi organski ostaci (slika desno), koji mogu biti rezultat nezamenjenog unutrašnjeg filtera ili njegovog nedostatka.

NAPOMENA: Stari i potpuno blokirani unutrašnji filter može izazvati pregrevanje motora i otpornika.

Postoje dve vrste motora ventilatora:

  • bez četkica (naziva se i nova verzija) uglavnom u kombinaciji sa kontrolnom jedinicom za promenljive brzine.
  • brušeni (sa karbonskim četkama, koje se nazivaju i stara verzija) uglavnom u kombinaciji sa otpornikom (fiksne brzine).

Motor ventilatora je povezan na negativni pol (-) baterije, a otpornik/kontrolna jedinica na pozitivnu stranu (+), tako da otpornik (slika levo)/kontrolna jedinica (slika desno) čini veza sa motorom ventilatora u seriji.

Vozač može izabrati željenu brzinu ventilatora jer unutar otpornika imamo različite namotaje, sa različitim otporima (= različite brzine motora). Za najveću brzinu ventilatora se zaobilazi/priključuje direktno na bateriju, što znači da nema otpora, već maksimalnu snagu unutrašnjeg ventilatora. Otpornik/kontrolna jedinica može pokvariti iz različitih razloga, npr. starenje, mehanički stres, pregrevanje i vibracije.

Kada je otpornik neispravan, motor ventilatora obično radi samo na najvećoj brzini (pošto je tada direktno povezan sa baterijom). U ovom trenutku sigurno je otpornik uzrok problema i treba ga zameniti.

Asortiman unutrašnjih ventilatora NRF

NRF unutrašnje duvaljke su dizajnirane i proizvedene po najvišim standardima kvaliteta. Kako bi se osigurao odličan kvalitet, izdržljivost i udobnost, svi NRF unutrašnji duvaljke su temeljno testirani i validirani pre nego što stignu na tržište.
Kriterijumi testiranja za unutrašnji ventilatora su:
1. mehanički test
2. test buke
3. električni test
4. test performansi
5. test izbalansiranosti
6. test uklapanja

* VAŽNO: Točak ventilatora mora biti savršeno izbalansiran da bi ispravno funkcionisao.

NRF nudi širok asortiman od preko 500 kvalitetnih ventilatora za unutrašnjost za putnička, laka komercijalna vozila i kamione. Odnosi se na 1700 OE brojeva delova i pokriva 84% evropskog tržišta. Mnogi NRF unutrašnji duvači su već opremljeni unapred montiranim otpornikom ili kontrolnom jedinicom. Pored toga kompanija nudi 120 otpornika i upravljačkih jedinica odvojeno.

Kao prvi dobavljač na tržištu, NRF je predstavio delove za montažu unutrašnjih duvaljki uključene u kutiju (EasiFit) – kablove zajedno sa utikačem i/ili utičnicom. Prva serija brojeva delova je srdačno dočekana na tržištu, uskoro će uslediti više.

Kompletan asortiman od preko 10000 artikala, uključujući i one posebno važne tokom zimske sezone, možete pronaći na webshop.nrf.eu.

RELATED POST

Ostavite komentar