Važne radnje kod izmjene termostata

27 velj 2023

U toku izmjene termostata rashladne tekućine treba obratiti posebnu pažnju na neke posebne odlike.

Termostat rashladne tekućine ispunjava u vozilu mnogo važnih funkcija. U sluĉaju oštećenja neophodna je brza izmjena istog. Previsoka ili preniska temperatura rashladne tekućine pokazuje na nepravilno djelovanje termostata. Ukoliko termostat ne otvara se tako, kako treba, izaziva poremećaj djelovanja kruženje hlađenja i motor ne radi na optimalnoj radnoj temperaturi.

Pretežno uzrok nepravilnog djelovanja termostata je njegova obiĉna potrošnja. Međutim, ukoliko nepravilno djelovanje i nezaptivenosti javljaju se u sluĉaju novo montiranih termostata rashladne tekućine, ĉesti uzrok jeste primjena u toku montaže dodatne zaptivne mase. Mogući su sljedeći izvori oštećenja:

Materijalna nesuglasnost

Brtvila termostata su izrađena iz mješavine razliĉitih materijala, a neki od njih su otporni na djelovanje ulja. U sluĉaju primjene brtvilne mase koja sadrži mineralno ili sintetiĉno ulje, originalno brtvilo nadima se i podliježe oštećenju, a rashladna tekućina će se procuriti.

Pukotine

Originalna gumena brtvila su projektirana na takav naĉin, da bi precizno pristajati uz utor pod brtvilo. Ukoliko u toku montaže biće nanijesena dodatna brtvilna masa, onda u toku uvrtanja zavrtnjeva može doći do neravnomjernog priloženja sile – kućište ili obod termostata može puknuti i razbrtviti se.

Smanjen protok rashladne tekućine

Ĉesto nanosi se tako mnogo brtvilnog sredstva, da njegove ĉestice prodiraju se u sistem hlađenja. Talože se one u sistemu i blokiraju termostat ili tanke cevĉice hladnjaka rashladne tekućine, što izaziva blokiranje protoka i ograniĉenje odvođenja topline.

Važno!

Termostati mogu se montirati iskljuĉivo uz upotrebu predviđenog za ovu svrhu brtvila i suglasno sa uputama proizvođaĉa. Drugaĉiji uzroci nedostataka jesu mehurići zraka i talog u sistemu hlađenja. U vezi sa time u okviru popravka treba isplaknuti sistem hlađenja do trenutka potpunog uklonjenja ostalosti i stranih tijela, a poslije prvog napunjenja pažljivo ga odzraĉiti. Nastajanju taloga i oštećenja protudjeljuje također regularna izmjena rashladne tekućine.

RELATED POST

Ostavite komentar