VW Sharan: Upaljajuća se kontrolna svjetiljka motora

25 lis 2022

U sluĉaju vozila VW Sharan 7M6 / 7M9, sa pogonom od motora  1.9 TDI AUY, vozaĉi prijavljuju pad snage u fazi ubrzavanja i upaljajuću se kontrolnu svjetiljku motora (MIL). Uzrok ovoga jeste nedovoljan kvalitet kontakta.

Osim navedenih simptoma, mogu biti zapisani kodovi pogrješaka:  P0225, P0226, P0227, P0228, P1630, P1631, P1632, P1633, P1634, P1639, P2122, P2123, P2127, P2128, P2135, P2138. Sve one se odnose na problematiku okoline senzora papuĉice ubrzanja (slika 1).

U tom sluĉaju uzrok gore opisanog problema jeste nedovoljan kvalitet kontakta u spoju sa senzorom papuĉice ubrzanja i utikaĉom (slika 2).

Rješenje problema:

Provjeriti utikaĉni spoj u odnosu na oštećene ili korodirane pinove utikaĉa (slika 2, slika
3), ukoliko treba  izmijeniti. Rezervni dijelovi:

  • pojedinaĉan vod: 000 979 025 EA
  • konektor: 000 979 940

Provjeriti djelovanje senzora papuĉice ubrzanja (izvršiti kontrolu šumova ili potencijometrijsku kontrolu kod osciloskopa), ukoliko treba  izmijeniti.

Savjet je porijeklom iz portala HELLA Tech World. Više uputa u odnosu na popravak i dijagnostiku vozila može se naći na stranici www.hella.com/hella-tech-world-pl-pl/.

RELATED POST

Ostavite komentar