Zadnje koĉnice Hyundaia i40 – tehniĉki savjeti Blue Print

24 kol 2022

Hyundai i40 u verziji sedan i kombi projektiran je specijalno na europsko tržište/ Ovaj model, zahvaljujući razumnoj cijenovnoj politici, atraktivnom izgledu, kvalitetu i širokom rasponu motora i verziji opreme efikasno konkurira između ostalog sa Fordom Mondeo.

U modelu i40 primjenjen je elektromehaniĉki sistem stajališne koĉnice, sliĉan kao rješenja korištena kroz tvrtke Volkswagen, Renault, Volvo, Ford kao i BMW.
Dolje predstavljena je procedura izmjene zadnjih koĉionih ploĉica i koĉionih diskova:

 1. Kontrolisati  koĉni sistem, provjeravajući razinu i stanje koĉniĉne teĉnosti, eventualna curenja i djelovanje osnovne i stajališne koĉnice.

  Napomena: S obzirom, da servomotori pokretane stajališne koĉnice uzimaju previše struje (oko 14-20 ampera), preporuĉuje se ukljuĉenje uređaja za podržavanje napona u elektriĉnom sistemu. Kod ukljuĉenog paljenja prikljuĉiti tester do 16-pinskog diagnostiĉnog gnijezda, pa zatim provjeriti eventualne kodove grešaka u sistemima elektriĉne stajališne koĉnice i ABS.
 2. Poslije podizanja automobila, treba demontirati zadnje kotaĉe i kontrolisati stanje koĉniĉnih vodova, kablova i spojeva servomotora stajališne koĉnice, a također zadnjih koĉionih ploĉica i koĉionih diskova. Minimalna debljina diskova iznosi 8,4 mm, a koĉionih ploĉica 2,0 mm.
 3. Uz pomoć odgovarajućega dijagnostiĉnog testera, povući do servisnog položaja servomotor elektriĉne stajališne koĉnice.
 4. Iż koĉniĉne stezaljke odšarafiti dva imbusna vijka 12mm, a zatim oprezno demontirati i pomaknuti stezaljku na boĉnu stranu, ne opterećujući prekomjerno koĉniĉnog voda niti kablova servomotora.
 5. Nema potrebe uvrtanja klipića– dosta je  ugurati ga.
 6. Demontirati stare koĉniĉne ploĉice i opruge za uĉvršćivanje.
 7. U cilju demontiranja jarma stezaljke (A) treba najprije odvrnuti vijak spajalice vešanja (B). To će omogućiti odvrtanje dvaju vijaka jarma stezaljke (C).
 8. Odvrnuti vijke koje uĉvršćuju zadni koĉniĉni disk i demontirati ga. Oĉistiti površinu prilijeganja i u sluĉaju neophodnosti prije montaże odmastiti novi koĉni disk.
 9. Montirati vijke jarma stezaljke, vijak spajalice vešanja, a zatim staviti nove koĉniĉne ploĉice i opruge za uĉvršćivanje– onda može se montirati koĉniĉnu stezaljku.
 10. Na kraju treba  prispojiti servomotore elektriĉne stajališne koĉnice i provjeriti djelovanje osnovne i stajališne koĉnice. Kontrola mora obuhvatati također eventualna curenja koĉniĉne teĉnosti. Zatim treba provjeriti da li se ne javljaju kodovi mana u sistemu stajališne koĉnice i ABS, a kasnije staviti kotaĉe privrtanjem njih momentom 88-108 Nm i izvršiti probnu vožnju
RELATED POST

Ostavite komentar