05 pro 2023

Upute obrade polu prerađenih plinskih klipova bez udubljenja

MS Motoservice nudi polu prerađene klipove bez udubljenja koji su prilagođeni zahtjevima plinskih motora. Dno ovih klipova može se slobodno obrađivati te precizno prilagođivati trenutačnim zahtjevima. Informacije o trenutačnoj ponudi polu prerađenih klipova možete pronaći u katalozima tvrtke.

Priprema

Zapisati sve bitne dimenzije prije i poslije obrade za sravnjenje. U ovoj svrhi promjeriti klip u točkama D1 i D2 (crta broj 2)

Obrada polu prerađenenog plinskog klipa

  • Za obradu slitina u kojima je više od 10% silicija treba koristiti odgovarajuće alate za rezanje.
  • Koristite element za držanje da bi ne oštetiti oblika klipa te sloja njegovoj površini pokreta.
  • Zatvorite kanale za hlađenje, ako postoje.
  • Prije obrade treba ohladiti dio te staviti dovoljnu količinu maziva.

Poslje obrade no prije montaže klipa

  • Očistiti obrađen klip zajedno sa svima kanalima za mazivo.
  • Promjeriti klip u određenim točkama D1 i D2 (crta broj 1) u istim uvjetima okoliša kao prije. Usporedite rezultate s dimenzijama promjerenima prije obrade.
  • Nakon montaže provjeriti razmak između klipa i glave cilindra. Trebate zadržite najmanji razmak koji je odredio proizvođač za običnu uporabu.
  • Držite se općim uputama ispravne montaže klipova. Možete ih pronaći u katalogu klipova KOLBENSCHMIDT (broj artikla: 50 003 945).
RELATED POST

Ostavite komentar