Clarios izgradio je rashladnu komoru za test akumulatora

17 velj 2023

Clarios razvija svoj hanowerski ispitno-razvojni centar. Za testirnu aparaturu, koja je na opremi veĉ djeljujućej laboratoriji ispitivanja vozila, došla je rashladna komora. U komori može se hladiti dva vozila do temperature -40°C, da bi testirati izdržljivost novih i starih akumulatora. Ova ispitivanja imaju kao svrhu analiziranje i povećavanje pokretne  sposobnosti  akumulatora u ekstremalno niskim temperaturama.

Laboratorija ispitivanja vozila i rashladna komora prinadležu tehniĉkom odjelu i služe za razvoj i usavršavanje proizvoda. Pritisask polažen je  na interakciju akumulatora sa elektronikom cjelog vozila — bez obzira na to, da li on je gonjen motorom sa unutrašnjim sagorevanjem , ili elektriĉnim motorom sa akumulatorom. Akumulator 12 V ima veliki znaĉaj također u elektiĉnom vozilu. Visokonaponski akumulator litijumsko-jonski popunjava pogonski sistem, kada akumulatori iz ponude xEV Clarios popunjavaju unutarnju elektriĉnu instalaciju 12 V, u tome kljuĉne funkcije snabdjevanja i sigurnosti.

Laboratorija Clarios obavlja također ispitivanja po narudžbi klijenata OEM. Jedan iz ovih je monitoring djelovanja akumulatora u toku pokretanja motora u određenom vozilu i kroz cjeli period eksploatacije. U toku takvog ispitivanja akumulatori su vještaĉki postaravani. Simulirani su razliĉiti ciklusi života i dugo- i kratkodistancijske trase, zavisno  od profila korištenja. Testovi svih mogućnosti akumulatora pomažu u izboru pravilnog akumulatora za potrebe datog vozila.

Rashladna komora i laboratorija – nova investicija u Hanoveru

Rashladna komora i laboratorija sistema kablovske mreže će služiti ne samo centrali u Hanoeru, ali zahvaljujući povezanoj globalnoj mreži ispitno-razvojnih centara Clarios omogućiće realizaciju projekata u cjeloj Evropi, a također u SAD i Kineskoj. Vrijeme trajanja testa zavisi od projekta i može iznositi od jednog dana do dveju godina. Radnici ispitivaju reakcije akumulatora na razliĉite uslove. Mjerenja se vrše najĉešće na mjestu u stvarnim uslovima na prostoru nekoliko godina.

– Ne smatramo se  proizvođaĉom, pokušavamo se aktivno podupirati naših klijenata i savjetovati njima kao dobavljaĉ rješenja i tehniĉkih kompetentnosti – govori Markus Hoh, šef laboratorije ispitivanja vozila Clarios u Hanoveru.

RELATED POST

Ostavite komentar