Kvar kontrolnika razine rashladne tekućine u Mazdi RX8

25 tra 2023

U Mazdi RX8 ĉesto možemo se sresti sa sluĉajem aktivnog kontrolnika razine tekućine u rashladnom sistemu. Usprkos pravilnoj razini tekućine u kompenzacijskom spremniku, kontrolnik zapalja se i gasi ili svijetli se neprekidno.

Uzrok ove situacije jeste kvar senzora razine rashladne tekućine. To je izazvano preko degradaciju površine originalno montiranih plutaĉa senzora, koji u ekstremalnim sluĉajima apsorbiraju rashladnu tekućinu i potonu se, što izaziva zapaljenje signalizacionog kontrolnika.

Senzor sa plutaĉom nije zamjenljiv element, zbog toga da bi profesionalno i sveobuhvatno ukloniti problem,  treba izmjeniti kompenzacijski spremnik zajedno sa ugrađenim senzorom i ĉepom.

U toku odvajanja vodova između kompenzacijskog spremnika i hladnjaka treba saĉuvati opreznost, da nebi oštetiti delikatnih cijevnih prikljuĉaka.

Blue Print dobavlja kompenzacijski spremnik rashladne tekućine sa kvalitetom OEM, koji ima montiran senzor sa modificiranom plutaĉom. ADM59860 kao i drugaĉije dijelove Blue Print podliježe programu 3 Godine Garancije.

RELATED POST

Ostavite komentar