Voda u unutrašnjosti Lexusa IS250/IS350 – uzrok

27 ožu 2023

U sluĉaju vozila Lexus IS250/IS350 iz godina proizvodnje 2006-2007, zaĉepljen odlijev kondenzata iz klimatizacije može izazvati dolazak vode do unutrašnjosti.

Ukoliko do unutrašnjosti vozila (tepihići) dolazi znatna koliĉina vode, uzrok toga može biti zaĉepljen odlijev kondenzata. Pristup odlijevu kondenzata je kompliciran.

Osim opisanog ovdje primjerno naĉina postupka neophodno je u svakom sluĉaju posjedovanje dodatnih informacija od proizvođaĉa. Zavisno od modela i varijante (2WD/4WD)  moguće su dolje opisane metode postupka.

  • Podići vozilo uz pomoć dizalice
  • Odvojiti elektriĉni kabel senzora O2
  • Odvrnuti ispušnu cijev i podupreti nju
  • Odstraniti držak menjaĉke kutije i podupreti menjaĉku kutiju
  • Odstraniti prednje pogonsko vratilo (samo pogon na sve kotaĉe)
  • Spustiti menjaĉku kutiju o par centimetara
  • Ukoliko treba, demontirati polugu promjene stupnja prijenosa
  • Odlijev kondenzata je sada vidljiv od strane menjaĉke kutije ispod šasije vozila više menjaĉke kutije (crteži).
  • Može se sada ili oĉistiti ĉahuru odlijeva kondenzata dugim, lupo završenim predmetom, ili zamjeniti nju na drugaĉiju varijantu ĉahure.

Savjet je porijeklom iz portala HELLA Tech World. Više uputa u odnosu na popravak i dijagnostiku vozila može se naći na stranici www.hella.com/hella-tech-world-pl-pl/.

 

 

RELATED POST

Ostavite komentar