Termostat – potcenjena karika u sistemu za hlađenje vozila.

07 stu 2022

Pogon u bilo kom vozilu radi optimalno pod određenim uslovima. Jedan od glavnih faktora je spoljna temperatura. Jesen i zima su ono doba godine kada se uslovi rada automobila pogoršavaju usled niže spoljašnje temperature. Zbog toga je vredno obratiti pažnju na stanje vozila sa posebnom pažnjom na sistem hlađenja. To je zato što je odgovoran za postizanje i održavanje optimalne radne temperature motora, ali i za udobnost u unutrašnjosti. Zauzvrat, zaštićen je neupadljivim ventilom-termostatom.

Termostati se mogu podeliti u dve osnovne grupe:

– konvencionalni termostati poznati i kao uložak termostat

– termostati u kombinaciji sa kućištem, često sa dodatnim elementima kao što su senzori temperature. Posebna podgrupa mogu biti elektronski kontrolisani kompozitni termostati sa kućištem – oni sadrže grejni element. Više o njima kasnije u članku.

Slika 1 Osnovni tipovi termostata: uložak (levo) i kombinovani sa kućištem (desno)

I sam uložak termostata i kućište su napravljeni od materijala otpornih na koroziju.

 Najčešće su to nerđajući čelik ili mesing (uložak) ili aluminijum ili plastika (kućišta)

 Osnovne funkcije termostata:

  • osigurava optimalnu operativnu temperaturu motora
  • sprečava pregrevanje pogonske jedinice
  • sprečava pregrevanje pogonske jedinice
  • povećava efikasnost pogonske jedinice i smanjuje štetne emisije

NRF ima raspon od preko 300 termostata svih vrsta. Štaviše, kompanija konstantno radi na proširenju svog portfolija – za nešto više od godinu dana od uvođenja prve stavke u opsegu, ukupan broj se povećao za 70%. Skoro polovina njih je snabdevena neophodnim elementima montaže i/ili pečatima (NRF EasyFit).

Princip rada termostata

Prilikom pokretanja hladnog motora, temperatura rashladne tečnosti je jednaka temperaturi okoline, što znači da je znatno niža od radne temperature. Da bi se ubrzao zagrevanje sistema, termostat ostaje zatvoren blokirajući protok rashladne tečnosti kroz radijator usmeravajući ga samo na vodeni krug pogonske jedinice (tzv. mali krug). Kako temperatura raste, ventil termostata počinje da se otvara omogućavajući tečnosti da teče kroz glavni radijator (tzv. veliko kolo). Kada je ventil u srednjem položaju (između zatvorenog i potpuno otvorenog), deo tečnosti se usmerava ka radijatoru i on se mesa

sa vrelom rashladnom tečnošću iz malog kola. Termostat održava optimalnu temperaturu sistema kontrolišući odnos “vruće” i “hladne” tečnosti.

Slika 2 Šema rashladnog sistema i protoka rashladne tečnosti

Opšti princip termostata razvijen je još 1934. godine i uspešno radi i danas. Zasnovan je na elementu  voska (otapanje I stezanje). Kada temperatura rashladne tečnosti pređe 80°, počinje proces promene stanja agregacije parafina (koji se nalazi unutar termostata) iz čvrstog u tečno. Sa promenom agregatnog stanja dolazi do povećanja pritiska, što zauzvrat izaziva produženje klipa ventila. Na oko 88°C (±5°C), ventil će se zatvoriti, dok na ±100°C treba da bude potpuno otvoren.

Elektronski kontrolisani termostati

Slika 3 Elektronski kontrolisan termostat

I dizajn i rad elektronski kontrolisanih termostata su veoma slični konvencionalnim. Međutim, oni sadrže dodatni element u vidu grejača koji kontroliše centralna jedinica vozila. zahvaljujući ovome,

pod određenim okolnostima protok rashladne tečnosti

u velikom krugu može se povećati. Ovo se dešava dodatnim zagrevanjem voska

u ekspanzionom elementu i time šire otvarajući ventil. Pomenute okolnosti su najčešće značajno opterećenje motora (npr. tokom dinamične vožnje) ili prebacivanje pogona u režim maksimalnih performansi.

Dobar prijem termostata na tržištu podstakao je NRF da preduzme sledeći korak. Septembra 2022. godine otvorena je komplementarna grupa proizvoda: kućišta termostata. Uvođenjem 68 artikala koji odgovaraju 150 originalnih brojeva, Holandska kompanija je obezbedila ciljnu grupu potencijalnih kupaca od 56,5 miliona vozila na evropskim putevima..

 Tipični kvarovi termostata 

  • najčešći uzrok kvara termostata je blokiranje  ventila uzrokovana korozijom i/ili kontaminacijom:
  • ventil blokiran u otvorenom položaju manifestuje se sporim porastom temperature sistema ili nemogućnošću dostizanja optimalne temperature.
  • ventil blokiran u zatvorenom položaju će dovesti do pregrevanja motora

curenje rashladne tečnosti ispod kućišta termostata

mehanički kvar bilo koje komponente

grejni element elektronski kontrolisanih termostata:

  • napredna površinska korozija (visoka otpornost)
  • prekid grejnog elementa (bez otpora)

u oba slučaja može doći do kratkog spoja i pregorevanja osigurača

  • oštećenje utikača ili električne instalacije

Elektronski kontrolisani termostati takođe mogu imati kvarove uzrokovane temperaturnim senzorom ili grejnim elementom. Tada je neophodno fokusirati se na kompjutersku dijagnostiku, koja nažalost nije moguća bez odgovarajućeg interfejsa.

Najčešći kodovi grešaka su:

P0597 – Kontrola grejača termostata – Otvoren krug

P0598 – Kontrola grejača termostata – nizak krug

P0599 – Kontrola grejača termostata – Visoki krug

P0128 – Termostat rashladne tečnosti – temperatura rashladne tečnosti ispod regulacione temperature termostata

P1619 – Kontrolni krug termostata rashladne tečnosti motora – nizak signal (pojazdi marki BMV)

marki BMW)

Priprema vašeg automobila za zimu – ne samo termostat.

Kao što je pomenuto na početku članka, pravilno funkcionisanje rashladnog sistema je ključno za nesmetan rad vozila tokom sezone hladnog vremena. Termostat je važna, ali ne i jedina komponenta. Stoga, NRF izlazi u susret potrebama svojih kupaca nudeći veoma širok asortiman „zimskih proizvoda“. Pored junaka ovog teksta, u ponudi NRF-a su i grejači kabine (više od 300 artikala), ventilatori (više od 500) ili pomocne pumpe za vodu (60)

i 10000 drugih artikala posvećenih automobilima, kombijima i kamionima. Kompletan katalog proizvoda možete pronaći na vebshop.nrf.eu.

RELATED POST

Ostavite komentar